شروع کنید

بریدن تارهای اتری

دو روش برای بریدن تارهای اتری وجود دارد . روش اول راحت ترین و سریع ترین راه بریدن تارهای اتری این است که: به طور ذهنی از فرشته ی نگهبانت…

واکنش

  به هر چیزی که واکنش نشان دهید،بخشی از آن چیز میشوید…به همین خاطر است که میگویمبه افکار واکنش نشان ندهید،بگذارید بیایند و بروند،تنهایش بگذارید…فقط شاهد باشید،شاهد بودن عمل نیست…

کارمای اجدادی چیست و راه های رهایی از آن

انرژی کارمای اجدادی یکی از موضوعات مهم در پیوندهای انرژی می باشد در جهان هستی هر چیزی انرژی است و همانطور که رنگ چشم و رفتارهای شما از اجداد شما…