شروع کنید

بیداری

  بیداری حرکتی است که درون آگاهی رخ می‌دهد  که در آن فکر کردن و هوشیاری از یکدیگر جدا می‌شوند هنگامی که بیدار هستید به جای آنکه در افکار تان…

بدانید چه اتفاقی در ذهن شما می‌افتد

  هشیار شدن نسبت به ذهن بسیار مهم است فقط بدانید چه اتفاقی در ذهن شما می‌افتد  درباره او نه خوشحال و نه غمگین , نه دلبسته باشید. اگر رنج…

درک کردن و عشق ورزیدن

  درک کردن و عشق ورزیدن دو چیز جدا از هم نیستند بلکه موضوعی واحد و جدا ناپذیرند. برای گسترش درک؛ شما باید به تمام موجودات زنده با چشم شفقت…

انرژی و آگاهی

  انرژی و آگاهی خود را با مبارزه و مقاومت در برابر آنچه نمی‌توانید تغییر دهید مثل آدم‌ها، احساسات‌شان، رفتارهایشان و… هدر ندهید. در عوض نیروی خود را جمع کنید…

زخم ها و روزنه نور

  از زخم ها و تجارب دشوار دوری نکنید که آنها یک معلم فوق العاده هستند زخم ها و دردها حامل پیام و نوری است که به اعماق قلب شما…

خلوت گزینی

انسان با توسل به خلوت گزینی و تنهایی با رفتن به غارها و یا سرگردانی ، یا با پیوستن به گروهی در خانقاه و صومعه نمی تواند  ذهن اش را…

مصاحبه غیر معمول با نیکولا تسلا

  یک مصاحبه غیر معمول با نیکولا تسلا که بعد از 116 سال منتشر شده … پاسخهایی که این دانشمند نابغه به خبرنگار میده ، خیلی معنوی و شاعرانه است….