شروع کنید

نحوه صحبت با ساختار سلولی و هوش الهی بدن

  وقتی انسانها آغاز می کنندکه ساختار سلولی خود را ارتقا دهند، DNA بدن شانبه دستورالعمل های جدید از یک آگاهیِتکامل یافته تر پاسخ می دهند.آنهایی که در جستجوی حقیقت…

حکایت معنوی عشق و رسیدن به خدا

  عشق لازمه ی رسیدن به خداست و بدون عشق نمی توانی خدا را بیابی راماجونا در روستايي اقامتي كوتاه داشت. مردي نزد او آمد و به او گفت كه…