شروع کنید
19 راه برای تقویت حافظه و یادگیری عالی و شگفت انگیز

19 راه برای تقویت حافظه و یادگیری سریع و با کیفیت

تقویت حافظه در میانسالی و با افزایش سن دغدغه بسیاری از افراد می باشد.سلولهای ناحیه هیپوکامپ در مغز،مسئول حافظه هستند. جالب است بدانید،مدیتیشن،سکوت هشیارانه و اجتناب از پُر حرفی،موجب بهبود…