شروع کنید
14 گام عملی برای پاکسازی آگاهی و احترام به جسم و روح

۱۴ گام برای پاکسازی آگاهی و احترام به جسم و روح

  پاکسازی آگاهی یک تغییر بزرگ در زندگی انسان است.در ابتدا وقتی که تو به درون می‌روی،فقط با جهنم روبرو می‌شوی.می‌گویی:بیرون بهتر است.چرا با زخم‌هایم بازی کنم؟ آن آسیب می‌زند.و…