شروع کنید
نیروانا چیست؟ در نیروانا چه اتفاقی می افتد؟

نیروانا چیست؟

نیروانا مانند بهشت محل آرامش و شادی کامل است.ریشه کلمه نیروانا مربوط به روشنگری معنوی و درونی است؛ این کلمه از زبان سانسکریت به معنی انقراض،ناپدید شدن نَفْس و یکی…