شروع کنید
شما چطور شکرگزاری میکنید؟ چرا شکرگزاری می کنید؟

شکرگزاری چیست؟چگونه شکرگزار باشیم؟

شکرگزاری کلید فراوانی و برکت الهی است.هنگامیکه در حال شکرگزاری کردن هستید در اصل شما بر روی آنچه که دارید تمرکز و توجه می‌کنید.وقتی چیزی را بیشتر ببینید طبق قانون…

فشار قبر چیست؟ و به چه چیزی اشاره دارد؟

فشار قبر چیست؟

فشار قبر به این مورد اشاره دارد که،بعد از مرگ اولین اتفاقی که می‌افتد این است که روح ما که بخشی از آن هاله ذهن است و در واقع آرشیو…