شروع کنید
مراقبه باران به چه نحوی انجام می شود و مدیتیشن باران چیست؟

مراقبه باران چیست و چگونه انجام می شود؟

مراقبه باران برای پاکسازی بدن انرژیکی، چاکراها و نادی ها مفید است.این مراقبه به شکستن مسیری طاقت فرسا از میان جنگل انبوه اضطراب کمک می‌کند و بدن و روح تان…