شروع کنید
فرق مراقبه و مدیتیشن در چیست؟

تفاوت مراقبه و مدیتیشن در چیست؟

تفاوت مراقبه و مدیتیشن در این است که در مراقبه ما کل هستی و هدف نهایی را در اعماق هستی احساس می کنیم. وقتی مراقبه می کنیم احساس می کنیم…

برهمن چیست؟ برهمن به عنوان یک پیوند و یگانگی با کُل

برهمن چیست؟

برهمن در اوپانیشادها (نوشته های مقدس هند)، وجود عالی یا واقعیت مطلق. ریشه شناسی این کلمه که از سانسکریت گرفته شده است نامشخص است. اگرچه دیدگاه های گوناگونی در اوپانیشادها…

تمایز بین مشاهده و قضاوت ذهنی چیست؟ نگاه به خودآگاهی و پذیرش

تفاوت مشاهده و قضاوت ذهنی چیست؟

تمایز بین مشاهده و قضاوت ذهنی به شرح زیر است: برخی از مردم می گویند ما به قضاوت نیاز داریم تا بتوانیم در این دنیا زندگی کنیم. «اگر قضاوت نمی‌کردم…