شروع کنید
بودن و حضور در لحظه حال چه معنایی دارد؟

بودن کامل و خالص چیست؟

بودن کامل، دربرگیرنده خالصانه‌ی لحظه اکنون، دقیقا همان گونه که هست. اجازه‌ی «بودن»ِ همه چیز بدون اضافه کردن و حذف چیزی، بدون رسیدن به حالت ویژه‌ای و بدون داشتن تجربه‌ی…

تمرین مدیتیشن قلب در زندگی روزانه به چه نحوی انجام می شود؟

تمرین قلب در زندگی روزانه

تمرین قلب در زندگی روزانه ، یک تکنیک قوی، ساده و کاربردی است که تا بتوانیم به ماهیت اصلی و حقیقی خود آگاه شویم و به ورای ذهن برویم. زیرا…

نحوه انجام تمرین رهاسازی تنش ها و فشارهای روحی به چه صورت انجام می شود؟

تمرین رهاسازی تنش ها و فشارهای روحی

تمرین رهاسازی تنش ها و فشارهای روحی به این صورت انجام می شود: همچنان که این متن را می‌خوانید،نفس عمیقی بکشید و همانطور که بازدم می‌کنید،اجازه دهید که تمامی تنش…