شروع کنید
توصیه های بسیار مهم ضد افسردگی و برای مقابله با افسردگی

سی توصیه مهم ضد افسردگی

همه‌ی ما لحظاتی را در زندگی تجربه می‌کنیم؛ وقتی که احساس تنهایی، غمگینی، پوچی، یأس، ترس و ناامیدی می‌کنیم و در آن لحظات دنیا برایمان زیبا نیست و آسمان وجودمان…

مراقبه پاکسازی چاکرا ریشه چطور انجام می شود؟

مراقبه پاکسازی چاکرای ریشه

مراقبه پاکسازی چاکرای ریشه برای ایجاد تعادل و راحتی در این چاکرا انجام می شود. چاکرای ریشه بر آگاهی فیزیکی و احساس راحتی در بسیاری موقعیت‌ها مبتنی است. با باز…

مراقبه شفای روح چیست؟

مراقبه شفای روح

مراقبه شفای روح ، در فرآیند پاکسازی و شفا، انرژی های باقی مانده و الگوهای عاطفی ذهنی کهنه و قدیمی از گذشته پاکسازی و شفا داده می شوند که در…

مسیر عروج چیست؟ و چگونه در آن پیشرفت کنیم؟

مسیر عروج چیست؟

مسیر عروج فقط بر انسان ها و موجوداتی نمایان می شود که بتوانند جهان را آگاهانه مشاهده کنند، برای کسانی که بتوانند فراتر از توهمات جهان را ببینند و متوجه…