شروع کنید
شکوه بودن چیست؟ و به چه چیزی اشاره دارد؟

شکوه بودن چیست؟

شکوه بودن درک این است که؛صداها می آیند و می روند، ابرهای آسمان می آیند و می روند ، ماشین ها و درختان و مردم می آیند و می روند…

تکنیک دوش نور چیست؟ و چگونه انجام می شود؟

تکنیک دوش نور

تکنیک دوش نور یکی از قویترین تکنیک های پاکسازی است. این تکنیک با تجسم خلاق، انرژی پاک کننده عنصر آب را جهت پاکسازی انرژی های آلوده که به هاله های…

نگریستن به خود چیست و چه معنایی دارد؟

نگریستن به خود چیست؟

نگریستن به خود زمانی شروع می شود که مراقبه را آغاز کنی، نه فقط در یک زمان خاص، بلکه در یکایک کارها و لحظات زندگی ات، مراقبه یعنی : فراموش…

تجارب معنوی چیست؟

تجارب معنوی

تجارب معنوی به عنوان حادثه ای توصیف می شود که در مورد چگونگی وقوع این تجربه ها گاهی فراتر از درک بشر است زیرا ناشناخته هستند. این نوع تجربه ها…

تمرین بیداری چیست؟

تمرین بیداری در زندگی روزمره

در تمرین بیداری، در هر کاری که وارد می شوی، مشغول هر کاری که هستی، خود را در آن کار به یاد بیاور. خود را نظاره کن. “این تویی که…

زیبایی درونی چیست؟

زیبایی درونی چیست و به چیزی اشاره دارد؟

زیبایی درونی تسخیر می کند… زیبایی بیرونی جذب می کند… و این زیبایی حقیقی آن چیزی نیست که چشم قادر به مشاهده آن باشد، بلکه چیزی است که قلب قادر…

من صدای درون سر نیستم چه معنایی دارد؟

هشیاری نسبت به صدای درون سر چیست؟

زمانی که صدای درون سرت که وانمود می‌کند تو هستی و هرگز حرف زدن را متوقف نمی‌کند را تشخیص دادی، از هم هویت شدن ناآگاهانه با جریان افکار بیدار می‌شوی.زمانی…

فرق مراقبه و مدیتیشن در چیست؟

تفاوت مراقبه و مدیتیشن در چیست؟

تفاوت مراقبه و مدیتیشن در این است که در مراقبه ما کل هستی و هدف نهایی را در اعماق هستی احساس می کنیم. وقتی مراقبه می کنیم احساس می کنیم…