شروع کنید

روبرو شدن با مشکلات و رفتن به ورای آنها

روبرو شدن با مشکلات و رفتن به ورای آنها

روبرو شدن با مشکلات و رفتن به ورای آنها به چه معناست؟

 

روبرو شدن با مشکلات و فرار نکردن از آنها بسیار حائز اهمیت است،به یاد داشته باشید،وقتی با یک مشکل چهره به چهره مواجه می شوید، آن مشکل از مقابلتان ناپدید می شود. برای درمان یک مشکل در دنیای درون، فقط یک راه وجود دارد: باید آن را بشناسید. هیچ راه دیگری هم نیست. مشکل فقط وقتی وجود دارد که شما آن را سرکوب می کنید. اگر نگذارید تا در مقابل دیدتان قرار بگیرد، همچنان باقی می ماند.

مردم روی مشکلات خود را می پوشانند و جای آن دائم در عجله هستند. در این عجله چیزی که اتفاق می افتد، سرکوب کردن و مخفی شدن اصل داستان است و ممکن است، آن مشکل  برای مدتی ناپدید شود، اما در هنگام فشار و چالش های زندگی مجدد خود را نشان خواهد داد.

روبرو شدن با مشکلات و فرار نکردن از آنها بسیار حائز اهمیت است

 

روبرو شدن و رها کردن

 

وقتی از چیزی به آسانی عبور می کنید (از بیراهه می روید)به جایی نمی رسید .

 

بنابراین اگر تلاش می کنید که درد عاطفی را نادیده انگارید ،در واقع خود را در یک موقعیت فیزیولوژیکی غیر سالم قرار داده اید ،در نهایت،این درد مسیری برای آشکار شدن پیدا خواهد کرد ،چرا که روح شما می داند که تنها راه شفای درد:

“روبرو شدن با آن و رها کردن آن است.”

 

به این دلیل است که دردهای عاطفی بروز داده نشده ،به مرور زمان پرورش یافته و بدتر می شوند و  اغلب در بیماریهای جسمی سهیم اند. برای رهایی از درد و رنج هایتان با آنها روبرو شوید.

تنها راه شفای درد روبرو شدن با آن و رها کردن آن است

 

چگونه بدون ترس وارد تنها بودنت شوی؟

 

تعداد مشکلات زیاد نیست. فقط یک مشکل است که حل نکرده ای که سبب ایجاد زنجیرهایی از مشکلات حل نشده گشته است و آن مشکل این است: چگونه بدون ترس وارد تنها بودنت شوی؟ و لحظه ای که بدون ترس، وارد تنها بودنِ خودت شوی، چنان تجربه ی زیبا و شعف آوری است که هیچ چیز با آن قابل مقایسه نیست.

 

اکهارت تول معلم معنوی میگوید:

 

هر اعتیادی ناشی از این است

که فرد از رویارویی با درد و گذر از

آن امتناع می‌کند.

هر اعتیادی با درد آغاز می‌شود

 و با درد پایان می‌گیرد.

به هر ماده‌ای که معتاد باشید

 خواه الکل، غذا، مواد مخدر، یا یک فرد،

شما در عمل از چیزی

یا شخصی استفاده می‌کنید؛

تا درد خود را بپوشانید.

اما تنها راه درمان درد

روبرو شدن با خود درد است

در این صورت از درد و رنج

گذر می کنید و به ورای درد می ورید.

و سرانجام به رهایی و آزادی می رسید.

 

گسترش قدرت درونی

 

زندگی عمدا و از روی نیت خاصی برای ما مشکلات و چالش هایی ایجاد می کند، تا بتوانیم قدرت درونی خویش را گسترش داده، و نیروی اراده خود را تفکیک کننده و جهت دار کنیم تا رازهای جهان را بگشاید و راه حل آنها را بیابد.

گسترش قدرت درونی

 

نکته:

 

سختی ها و مشکلات آزمون های الهی هستند، برای پالایش روح شما و قوی تر شدن عضلات معنوی شما،

شما هرگز نمی توانید از مشکلات زندگی فرار کنید، بلکه باید با آنها روبرو شوید و بر آنها فائق آیید.

تمام مشکلات بشر از ناتوانی انسان در خاموش و تنها در یک اتاق نشستن ریشه می‌گیرند.انسان باید بتواند با خویشتن صلح کند. و این  روبرو شدن با مشکلات و دیدن خویش در تمامیت، یک کلید بسیار مهم در پیشرفت معنوی است.

انسان باید بتواند با خویشتن صلح کند

 

نور و تاریکی

 

به موانع و مشکلات با دید بازتری نگاه کنید.⁣

آنها فرصت ها و اهرم هایی برای رشد شما هستند.⁣

آزمون های زندگی برای یادگیری و فهم زندگیست.⁣

نه برای مجازات شما…⁣

⁣بذر برای رشد و بالندگی راهی به جز ورود به تاریکی خاک

و کرم برای پروانه شدن راهی جز تحمل تنهایی و رنج پیله ندارد.

تا در نهایت از تاریکی عبور کرده و به نور برسند…

نور و تاریکی

 

کریشنامورتی معلم معنوی میگوید:

 

برای فهم هر یک از مشکلات باید ذهنی بسیار آرام و ساکت داشته باشیم، به طوری که ذهن بتواند، بدون تعبیر و تفسیر پندارها و یا نظریه ها و بدون هیچ تحریفی، به مشکل نگاه کند. این یکی از مشکلات ماست؛ زیرا اندیشه موجب انحراف شده است. هنگامی بخواهم چیزی را بفهمم، به چیزی نگاه کنم، لازم نیست در موردش فکر کنم، به آن نگاه می کنم. به محض آن که اندیشیدن را شروع کنیم تا در مورد چیزی نظریه و عقیده ای به دست آوریم، دچار انحراف شده ایم و از چیزی که باید بفهمیم دور افتاده ایم.

 

پله های صعود و سقوط

 

فراموش نکنید!مشکلاتی که با آنها روبرو

 می شویم برای پالایش ماست.

آنها برایمان پیش می آیند

چون باید “قوانین معنوی” را بیاموزیم.

این مشکلات برای ما حکم پله را دارند

از پله هم برای بالا رفتن میتوان استفاده کرد هم پایین آمدن!

به طرز برخورد خود با مشکلات بنگرید

از این پله ها راه صعود را پیش میگیرید یا سقوط؟

طرز بر خوردمان در لحظه حال با چالش ها

چگونگی رویدادهای آینده مان را تعیین می کند.

پله های صعود و سقوط

 

رفتن به عمق و با ریشه مشکل روبرو شدن

 

وقتی که اتفاقات بدی برای شما رخ می دهد،

افسردگی را در آغوش بگیرید.

وقتی که در زندگی تان مشکلات

و سختی ها پدید می آیند و

شرایط بد به شما هجوم می آورد،

آن را با آغوش باز بپذیرید،

زیرا شما را قوی تر و

 زندگی شما را غنی تر می کند

شما نمی توانید شادی را درک کنید

مگر اینکه غم و اندوه

را درک کرده باشید.

 

چطوری جلوی احساسات درد و رنجم رو بگیرم؟

 

اینجوری کار نمی کنه

تو نمی تونی با فرار و

عدم روبرو شدن ازشون عبور کنی

به بخش هایی از خودت نگاه کن

که سعی می کردی، نادیده شون بگیری

چون تو می ترسی اگه دقیق

بهشون نگاه کنی، بشکنی

شایدم واقعا بشکنی

نمیدونم!

شاید راهش شکسته شدنه

تو نمی تونی دردت رو نادیده بگیری

گاهی وقتا باید بشکنی تا عبور کنی

و قوی تر بلند شی.

 

مردم همواره درباره خودشان از یکدیگر سوال می کنند

 

هیچکس نمی داند که در چه حالی است. آنان به چشمان یکدیگر نگاه می کنند و از دیگران در مورد خودشان اطلاعات جمع می کنند و از پشتِ پنجره نگاه دیگری، به خود نگاه می کنند. برای همین است که نظرات دیگران بسیار مهم شده است. مردم فقط با نظرات دیگران زندگی می کنند. آنچه دیگران می گویند روح و حقیقتِ زندگی شان می شود! آیا تابحال چیزی را در مورد خودت شناخته ای؟ آیا با خودت مستقیم و بی واسطه روبرو شده ای؟

بدون اینکه نظرات دیگران را وارد کنی. بدان اگر این کار را نکرده ای، تابحال زندگی نکرده ای. زندگی فقط با رو به رو شدن با حقیقتِ وجودِ خودت آغاز می شود. مستقیم و بی واسطه، ولی ما به نظرات و نگاه دیگران بسیار علاقه مند و وابسته ایم. زیرا خود حقیقی مان مطلقاً غایب است. در درونمان هیچکس بیدار نیست. ما در درون سخت خفته ایم و خُرناس میکشیم.

 

فرار از موقعیت های ناخوشایند

 

انسان فکر می کند که با فرار از موقعیتی ناخوشایند می تواند از شر آن خلاص شود، بی خبر از اینکه به هر کجا برود، با همان وضع روبرو خواهد شد و آنقدر این تجربه ها در زندگی او تکرار می شود، تا درسهایی را که باید بیاموزد فرا گیرد. اگر از مشکلات خود بگریزیم، آنها ما را تعقیب خواهند کرد. بنابراین روبرو شدن با مشکلات و نگاه عمیق و سرشار از آگاهی به آنها داشتن و تغییر دادن اندیشه و باوری که سبب آنها شده، سبب تغییر شرایط می شود.

چنانچه تمام دنیا را در اختیار داشته باشی اما  بر خودت مسلط نباشی،برده ای در زنجیر بیش نیستی. وقتی که دیگر از هیچ چیز آزرده نشدید، ناراحتیهای بیرونی هم ناپدید می شوند.

فرار از موقعیت های ناخوشایند

 

حضور ابدی و متعالی

 

با آن حضور ابدی و متعالی که در درونتان قرار دارد رابطه برقرار سازید،اگر بتوانید این حضور متعالی را در مقابل توهمات ذهن خود قرار دهید، مشاهده خواهید کرد که در حضور این عشق بدون قید و شرط و بدون داوری هر گونه دوگانگی مربوط به مشکلات از بین می رود و فقط این نیروی سرشار از عشق باقی می ماند.

آن هویت غلطِ جدا از خویش، به وجود آورنده‌ی همه‌ ی مشکلات است.

حضور ابدی و متعالی

 

اصلاح اندیشه

 

با حمله به مشکلات و درک عمق آنها

نمی توانید آنها را از زندگی خود برانید.

شما باید آن اندیشه ی خود را که سبب

ایجاد مشکل شده است،اصلاح کنید.

هنگام بروز مشکلات اگر درصدد

اصلاح اندیشه خود برآیید،

طولی نمی کشد که آن مشکل

اعتبار خود را از دست می دهد

و به کلی از زندگی شما بیرون می رود.

اصلاح اندیشه

 

پاراماهانسا یوگاناندا معلم معنوی می گوید:

فرار کردن از مشکلات ظاهرا

ساده‌ترین راه حل به نظر می‌رسد،

 ولی شما زمانی قدرت بدست می‌آورید

 که با یک حریف قوی دست و پنجه نرم کنید.

کسی که مشکلاتی ندارد، کسی است که هیچوقت رشد نمی‌کند.

بنابراین روبرو شدن با مشکلات سبب رشدتان می شود.

 

اولین و آخرین کسی را که باید راهنمایی و هدایت کنم خودم هستم!

 

اولین و آخرین کسی که باید بشناسم خودم هستم!

همچنین اولین و آخرین کسی را که باید به وی راه یابم خودم هستم.

و اولین و آخرین کسی که باعث مشکلات من می شود خودم هستم!

اولین و آخرین کسی که باید تغییر کند و عوض شود خودم هستم!

به عبارت دیگر اولین و آخرین کسی که ” می تواند” تغییر کند خودم هستم!

اولین و آخرین کسی را که باید راهنمایی و هدایت کنم خودم هستم!

همه چیز درون من است! جهان با دگرگونی من دگرگون می شود!

آرامش از من آغاز می شود.

اولین و آخرین کسی را که باید راهنمایی و هدایت کنم خودم هستم!

 

سخن پایانی:

 

از مشکلات فرار نکن، بلکه بیدار شو.

با فرار کردن مجبوریم همیشه فرار کنیم.

و این فرار پایانی نخواهد داشت.

آگاهی ، آزادی ست.

انزوا  پیشه کردن از ترس است،

و درمان درد نیست

زیرا تو توان مقابله با نَفْس خودت را نداری،

وقتی منزوی هستی خشمت را نمیبینی،

ولی خشم در تو به قوت خودش باقی است

 فقط فرصت خشمگین شدن نداری.

پس با دردهایت روبرو شو به آن نگاه کن

تا شاهد بودنت تو را درمان کند.

چون روبرو شدن با مشکلات سبب ایجاد فرصتی برای حل آن می شود.

admin98 وب‌سایت
3.7 3 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

2 نظرات
قدیمی ترین
تازه‌ترین بیشترین واکنش نشان داده شده(آرا)
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
مرجان
مرجان
2 ماه قبل

درود، شما بسسییار عالی هستید بسسییاااار….امیدوارم بتونم گام به گام با مطالب شما پیش برم و به رنجهای خودم پایان بدم هرچند که هنوز نمیدونم چجوری باید شوع کنم و ادامه بدم اما قطعا همینکه تو این مسیر افتادم و با پیج شما آشنا شدم پس بقیه راهم روشن میشه و پیداش میکنم…

2
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx