شروع کنید
مدیتیشن منشور الهی چیست و چه خواصی دارد؟

مدیتیشن منشور الهی

مدیتیشن منشور الهی برای پاکسازی وجود از انرژی های منفی ، ترس ،بیماری و دریافت انرژی های پاک و متعالی خداوندی است. زندگی باشکوهی برای تک تک ما وجود دارد….

مدیتیشن شگفتی قلب چگونه انجام می شود؟

مدیتیشن شگفتی قلب چیست؟

مدیتیشن شگفتی قلب احساسی عمیق از شکرگزاری و سپاسگزاری از مرکز قلب است.وقتی احساس سپاسگزاری را در درونتان افزایش میدهید،نعمت‌هایی در دنیای بیرونتان افزایش می یابند که باید به دلیل…

نیمه تاریک چیست و شناخت نیمه تاریک به چه صورت است؟

نیمه تاریک وجود چیست؟

نیمه تاریک در واقع به این صورت تعبیر می گردد،اگر در درونمان جنبه ای وجود داشته باشد که ما هنوز آن را نپذیرفته باشيم، همواره در طول زندگی با افرادی…

مديتيشن آسوده کردن تنفس به چه صورت انجام می شود؟

مديتيشن آسوده کردن تنفس

مديتيشن آسوده کردن تنفس می تواند استرس را کاهش دهد و دری را به روی یک سبک زندگی سالم تر و آگاهانه باز کند.این مراقبه می تواند دروازه ای به…