شروع کنید
مدیتیشن ذن چیست؟

مدیتیشن ذن

وقتی که تمرین مدیتیشن ذن (Zen) می‌کنی ،تلاش نکن و فکرهایت را متوقف نکن. بگذار که از خود متوقف شوند. اگر چیزی وارد ذهنت شد،بگذار که وارد شود، و بگذار…

مشاهده گری چیست و به چه چیزی اشاره دارد؟

مشاهده گری چیست و چگونه تمرین می شود؟

  تمرین مشاهده گری  را انجام دهید تا بتوانید بدون تفکیک مشاهده کنید ،بدون در نظر گرفتن مفاهیم موضوعات ، خوب یا بد بودن آنها و تمام انواع این چیزها….

مراقبه تنفسی آناپانا

مراقبه تنفسی آناپانا اولین گام در تمرین مدیتیشن ویپاسانا است. آناپانا به معنای مشاهده تنفس طبیعی بدن است که داخل و خارج می شود. این مراقبه، یک تکنیک آسان برای…

ارتعاش سلامتی بدن چیست؟ و چه تعریفی دارد؟

ارتعاش سلامتی به چه موضوعی اشاره دارد؟

ارتعاش سلامتی ما با انرژی های درونی مان پیوند مستقیم دارد،در بسیاری موارد مشاهده شده هنگامی که ارتعاش انرژی های بدن بالاتر می رود از سلامت جسمی و روحی- روانی…

مدیتیشن منشور الهی چیست و چه خواصی دارد؟

مدیتیشن منشور الهی

مدیتیشن منشور الهی برای پاکسازی وجود از انرژی های منفی ، ترس ،بیماری و دریافت انرژی های پاک و متعالی خداوندی است. زندگی باشکوهی برای تک تک ما وجود دارد….

مدیتیشن شگفتی قلب چگونه انجام می شود؟

مدیتیشن شگفتی قلب چیست؟

مدیتیشن شگفتی قلب احساسی عمیق از شکرگزاری و سپاسگزاری از مرکز قلب است.وقتی احساس سپاسگزاری را در درونتان افزایش میدهید،نعمت‌هایی در دنیای بیرونتان افزایش می یابند که باید به دلیل…

نیمه تاریک چیست و شناخت نیمه تاریک به چه صورت است؟

نیمه تاریک وجود چیست؟

نیمه تاریک در واقع به این صورت تعبیر می گردد،اگر در درونمان جنبه ای وجود داشته باشد که ما هنوز آن را نپذیرفته باشيم، همواره در طول زندگی با افرادی…