شروع کنید

خوشحالی واقعی چیست ؟ و چگونه آن را به زندگی مان بیاوریم؟

خوشحالی واقعی چیست ؟ و چگونه آن را به زندگی مان بیاوریم؟

خوشحالی یعنی حضور کامل ما در هستی؛خوشحالی یعنی همچون رود جاری بودن و در حرکت بودن، عبور کردن و به عظمتی بی پایان چشم دوختن،خوشحالی یعنی توانایی ما به گفتن آری بزرگ به زندگی.خوشحالی را زمانی تجربه می کنیم که آگاهی از خویش آگاه می شود بدون اینکه به مکان، فرد یا چیزی وابسته باشد.خوشبختی ماهيت واقعی ما است و در لحظه ای که ما دیگر دست از جستجوی آن می کشیم،آشکار می شود. 

خوشحالی واقعی فقط وقتی که متحول شده باشید می‌آید.خوشحالی واقعی مطلقاً هیچ ربطی با خوشحالی فیزیکی ندارد.خوشحالی فیزیکی موقت است. همه خوشحالی فیزیکی موقت است. بی‌توجه به آنکه با چه شرایط خوشی درگیر هستید او باید موقت باشد.چرا که شما هشیار هستید که سرتاسر جهان , سرتاسر گیتی موقت است.که تنها چیز دائمی در زندگی تغییر است. تجربه‌های روزمره شما آن را به شما نشان خواهد داد.

خوشحالی یعنی؟

خوشحالی ناشی از علت‌های خارجی نیست

اگر انسانی فکر کند که خوشحالی او ناشی از علت‌های خارجی و دارایی‌های او است، منطقی است که:نتیجه‌گیری شود که خوشحالی او باید با افزایش دارایی‌ها افزایش پیدا کند و به نسبت کاهش آن‌ها نیز کم شود. بنابراین اگر او عاری از دارایی‌ها باشد، شادی او نیز باید صفر باشد.

تجربه واقعی انسان چیست؟

 آیا او با این دیدگاه مطابقت دارد؟

انسان در وضعیت خواب عمیق عاری از دارایی‌ها ،من‌جمله از خود بدن خودش است. او به جای آنکه ناخشنود باشد کاملاً خوشحال است. هر کسی آرزو می‌کند که به خوبی بخوابد.نتیجه‌گیری آنست که شادی ذاتاً در انسان است و ناشی از علت‌های خارجی نیست. انسان باید خویش خودش را درک کند تا آن انبار خوشحالی بی‌نظیر را باز کند.

تجربه واقعی انسان چیست؟

خوشحالی از تو شروع می شود

خوشحالی از تو شروع می شود،نه از رابطه هایت،  نه کارت،نه از پول، خوشحالی از خود تو شروع می شود.و درک این نکته درک همه چیز است.تا با خودت شادمان نباشی، هیچ کس را یارای آن نیست که به تو شادمانی ببخشد. شادی واقعی به وقایع اطراف وابسته نیست ,از عمق سرشاری دل بر می خیزد.

شما مسئول شادی خود هستید.اگر انتظار دارید دیگران شما را خوشحال کنند. همیشه ناامید خواهید شد.شادی واقعی را تنها می توان از درون پیدا کرد. خوشحالی تنها آرامش درون است.یک حس درونی است و هرکسی شخصا آن را باید پیدا کند.

خوشحالی از تو شروع می شود

خوشحالی واقعی

خوشحالی واقعی آسیب‌پذیر نیست,زیرا او بر شرایط بستگی ندارد .به خودتان بی‌هراس نگاه کنید و به یکباره درک خواهید کرد که حس و حال شما بر قید و شرط ها و شرایط بستگی دارد ,او از این‌رو موقتی است , نه واقعی، شادی واقعی از درون جاری می‌شود.

خوشحالی واقعی چه معنایی دارد؟

مهر ورزیدن

اولین عنصر عشق واقعی،مهر ورزیدن است.جوهر مهر ورزیدن توانایی عرضه خوشحالی است.انسان می‌تواند برای شخص دیگر آفتاب باشد.انسان نمی‌تواند شادی را عرضه کند ،مگر آنکه او را برای خودش داشته باشد. پس بنابراین با پذیرش خویشتن و یادگیری آنکه به خودتان عشق بورزید و خود را شفا دهید خانه‌ای در باطن بسازید.یاد بگیرید چگونه حضور ذهن را به صورتی تمرین کنید که بتوانید لحظاتی از خوشحالی و سرور را برای خودتان بیافرینید.شما آنگاه چیزی برای عرضه به شخص دیگر دارید.

جوهر مهر ورزیدن توانایی عرضه خوشحالی است

عشق

عشق یعنی کیفیتی ناب که تو از دیگری هیچ نمیخواهی. جایی که تو صرفاً بخاطر وجود دیگری خوشحالی و حضور و هستی دیگری به تو شادی می‌دهد.نه که کاری برایت انجام دهد، یا از لحاظ مالی و فیزیکی حامی‌ات باشد، یا وسیله‌ای برای شادی و لذت تو باشد،تنها حضورش کافی است.وقتی در حضور کسی احساس لذت و شادی کنی، عشق وجود دارد. تو نمی‌خواهی از او بهره‌برداری کنی.لحظه‌ای که شروع به استفاده کردن از او می‌کنی، عشق ناپدید می‌شود.آنگاه این دیگر عشق نیست. فقط سیاست‌بازی است، حقه‌بازی است. سوء استفاده و بهره‌برداری است.در ظاهر از عشق حرف می‌زنی، و پشت نمای عشق از او بهره‌کشی میکنی. شهوتت را با نمایی از عشق می‌پوشانی.

اگر از طریق یک نفر عشق را شناخته باشی، عشق را برای همیشه شناخته‌ای. آنگاه نیازی به له له زدن برای دیگری نیست. لازم نیست معشوقت را عوض کنی. همان یکی کافی است. بیشتر از کافی است. و با آن یکی قلب خشنود است و تو می‌توانی کل هستی را مسرور کنی.

خوشحالی و عشق چیست؟

انتظار برای آمدن دیگری

یکی از دلایل غمگین بودن افراد این است که منتظرند:تا شخص دیگری بیاید و آنها را خوشحال کند و به این ترتیب تمام تعادل و توازن درونی شان را به دیگری واگذار می کنند و در خوابی عمیق فرو می روند و معمولا به یک رویا ،خاطره عاطفی ،رمانتیک و لذت بخش می چسبند و منتظرند تا دوباره آن حس را تجربه و تکرار کنند.خوشحالی و سرور حقیقی نمی تواند از بیرون بیاید و در عین حال پایدار بماند آن سرمستی و شادی که در بیرون به دنبالش می گردی در هسته درونی وجود توست.و در آن بودنی هست که از آن فرار می کنی و دیدن این امر نیازمند خودآگاهی و هشیاری توست.

انتظار برای آمدن دیگری

 

عشق و حضور مطلق

عشق به تو آزادی میبخشد تا خودت باشی؛عشق احساس مالکیت نیست. بنابراین مراقب باش.هرگز شور و هیجان جنسی را با عشق اشتباه نگیر، وگرنه فریب خواهی خورد. وقتی در کنار کسی هستی و فقط با حضورش، حضور مطلق او و نه چیز دیگر، بدون آنکه چیزی احتیاج باشد، و تو هیچ تقاضایی نداری.فقط بودنش برای خوشحالی و به وجد در آمدنت کافی باشد،آنگاه تو عاشقی. تنها در این صورت است که عشق حقیقی رخ داده است.اگر غیر از این باشد ، عشق تو  فریب، نیرنگ،خود خواهی محض،دروغ و توهمی بیش نیست.

عشق حقیقی

اتصال

هیچ‌چیز فقط توسط خودش وجود ندارد.همه ما به یکدیگر تعلق داریم ; ما نمی‌توانیم.واقعیت را در قطعه‌هایی ببریم.خوشحالی من در خوشحالی شما است ; رنج‌کشیدن من در رنج‌کشیدن شما است.ما با همدیگر شفا می‌یابیم و متحول می‌شویم.شادی حقیقی در خوشحال کردن دیگران نهفته است.

خوشحالی یعنی همچون رود جاری بودن و در حرکت بودن

عدم مطالبه خوشحالی

هشیاری باید بدون هیچ مبارزه‌ای بدست آید.ناگفته نماند که هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی این امر مستلزم حساسیت بسیار زیاد است.من محکوم و ناگزیرم که از تمامی خواسته‌هایم رها شوم؛لازمه ی رهایی از چنگال خواسته، و خشنودی و رضایت،پژوهشِ در درون خود و درک ماهیتِ “خواستن” است.”خواستن”از بطن دوگانگی زاده می‌شود.در جمله‌ای مانند«من ناراحت هستم»«من باید خوشحال باشم»همان مطالبهٔ خوشحالی،منجر به اندوه و رنج می‌گردد.

عدم مطالبه و درخواست خوشحالی

شادی و انرژی درونی

اگر میخواهی هرچیزی را که در آرزوی آن هستی و در رویا میبینی ، دریافت کنی ، بدان که از طریق شوق و شادی تو و حس خوشحالی درونی ات میسر است . این سریع ترین مسیر برای دریافت است . شادی تو  احساس خوبی که داری میانبری است بسوی هرچیزی که میخواهی . وقتی که شادبودن را در لحظه حال برمی گزینی ، بدون اهمیت به اینکه پیرامون تو چه رخ میدهد ، نیروی سحرانگیز کائنات را برای جاری ساختن شادی نامحدود به سوی زندگی ات آزاد و مهار میکنی .

شوق و شادی و حس خوشحالی درونی

ویدیو کوتاه و تاثیرگذار در مورد تاثیر شادی بر موفقیت انسان

به این فکر کنید که 18%  کمتر افسرده بودید.

همیشه فکر می کنیم کار زیاد باعث موفقیت می شود که نتیجه آن خوشحالی است،این طور نیست؟

نه اشتباست،در مورد تاثیر شادی بر موفقیت انسان شاد بودن پیش نیاز موفقیت است.راه دیگری وجود ندارد.توانایی های ما وقتی شاد هستیم در بهترین حالت هستند.تحقیقات نشان می دهد که آدم شاد،مثبت اندیش و خوش بین درآمد مالی بیشتری دارند.با پشتکار به هدف می رسند.کمتر بیماری را تجربه می کنند.آرامش خود را در هر شرایطی حفظ می کنند.پر انرژی هستند،بیماری آن ها زودتر درمان می شود و طول عمر بیشتری دارند.شادی تجارت مهمی است.وقتی درگیر روابط مثبت زندگی می شویم بدن ما مواد شیمیایی منتشر می کند که باعث کاهش اضصراب می شود.و تمرکز ما را افزایش می دهد.

 

 

 

 

admin98 وب‌سایت
5 1 رای
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx