شروع کنید

هیچ چیز در این دنیا تصادفی نیست به چه معناست؟آیا این موضوع حقیقت دارد؟

هیچ چیز در این دنیا تصادفی نیست به چه معناست؟آیا این موضوع حقیقت دارد؟

هیچ چیز در این دنیا تصادفی نیست چه مفهومی دارد؟

 

باور کنید هیچ چیز در این دنیا تصادفی نیست ،شانس وجود ندارد ،جهان منظم و دقیق است ،اتفاقات ، رویدادها و اشخاصی که وارد زندگی ما می شوند دقیقا همان افراد و اتفاقاتی هستند که برای رشد روحی و کمال مان به آنها نیاز داریم. آگاه باشید که در جهان هوشمند ما هیچ رویدادی تصادفی به وقوع نمی پیوندد.هر چیزی که در مسیر زندگی سر راه شما قرار می گیرد، نکته ای برای آموختن است.به هر کسی و هر چیزی که در مسیر زندگی با آن برخورد می کنید ارج نهید و حقیقت بزرگتر را درک کنید.

 

روابط

 

از رفتن و آمدن هیچکس در زندگی خوشحال و یا غمگین نباشید زیرا همه افراد حضور موقتی دارند آنچه فراخوان ارتعاش ذهن شما بوده، خلق شده، برخی  برای درس دادن و برخی برای درس گرفتن می آیند. روابط بر پایه آسترولوژی میباشد طبق جبر حرکت سیاره حاکم بر شما و عنصر وجودی تان، بر همین اساس افراد دیگر که سیاره حاکم به خود دارند. تحت تاثیر حرکت و زاویه سیاره به دیگر سیاره مقارن میشوند. بدین ترتیب حضور هیچکس تصادفی نیست و آمد و رفتن ها هم طی حساب کتاب دقیقی بنا شده، همه چیز ابتدا در بالا رقم میخورد و بازتابش در زمین میباشد.

روابط بر پایه آسترولوژی میباشد

 

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

 

سرنوشت،یک چرخه ست که دائم تکرار می‌شود و آن حاصل بازگشت انرژی هایتان به شماست،جایی دیگر،در زمانی دیگر،بار دیگر،نیروهای مشابه و هم فرکانس شما را به سوی یکدیگر خواهد کشاند.ما هیچ‌کس را به‌طورِ تصادفی انتخاب نمی‌کنیم؛بلکه ما فقط با آن‌هایی ملاقات می‌کنیم که از قبل در ناخودآگاهِ ما حضور داشته‌اند.

 

هر آدمی با یک سرنوشت خاص به این دنیا می‌آید.منظور از سرنوشت این است که باید چیزی را انجام دهد، پیامی را بدهد، کارهایی را تکمیل کند.تو تصادفی اینجا نیستی، بلکه بودن تو در اینجا پُر معناست.در بودن تو هدفی است. هدفی فرا راه توست. کُل را اراده بر این است که کاری را با دستان تو به جایی برساند. رشد کردن و رسیدن به آنچه سرنوشت شماست، شهامت و شجاعت میطلبد. افرادی که هراس دارند، نمی توانند از شناخته شده ها فراتر روند.

 

پذیرش تمامیت وجود

 

هستی‌ همواره‌ ما را به‌ سمتی‌ هدایت‌ می‌کند که‌ تمامیت‌ وجودمان‌ را بپذیریم‌. ما هرکس‌ و هرچیزی‌ را که‌ جنبه‌های‌ فراموش‌شدۀ وجودمان‌ را انعکاس‌ می‌دهد. به‌ خود جلب‌ می‌کنیم‌،آنچه‌ بر زبان‌ می‌آورید و انجام‌ می‌دهید، تصادفی‌ نیست‌.زندگی‌تان‌ را خود شما می‌آفرینید و در آن‌ هیچ‌ تصادفی‌ وجود ندارد.

پذیرش تمامیت وجود

 

نکته:

 

در جهان هوشمند ما هیچ رویدادی

 تصادفی به وقوع نمی‌پیوندد.

هر چیز که در مسیر زندگی

سر راه شما قرار می‌گیرد؛

نکته‌ایست برای آموختن!

در جهان هوشمند ما هیچ رویدادی تصادفی به وقوع نمی‌پیوندد

 

پیام و کلید خلا

 

این دنیا یک سازه است

هیچ چیزی در این دنیا تصادفی نیست

نشانه ای که تو را به سمت خلایی کشاند

حتی اگر آن نشانه تاریک ترین لحظه زندگیت باشد

و درد و رنج بسیاری را در هنگام عبور از آن متحمل شوی

اگر بارها و بارها از آنجا عبور کردی و چیزی ندیدی

این بار متفاوت ببین،در آن خلا پیام و کلیدی برای توست.

آن خلا را توسط دانسته های قبلیت نمیتوانی ببینی

باید با چشم دیگری آن را ببینی.

 

تکامل درونی

 

اینکه ما به سوی چه کسی جذب می شویم و با او پیوند درونی می‌خوریم و یا ازدواج می کنیم. به هیچ وچه اتفاقی نیست. زیرا هیچ چیز در این دنیا تصادفی نیست

 

هر کسی را که ما به زندگی خود جذب می‌کنیم، برای حرکتمان به سوی مرحله بعدی و تکامل شخصیتمان در زندگیمان حضور می یابد

 

این افراد به گونه ای با ما رفتار می کنند تا قسمت هایی از وجودمان  که برای بهبود یافتن نیاز  به تغییر دارد را به ما نشان دهند

 

وقتی که به طور کامل مسئولیت زندگی خود را می پذیریم. در می یابیم روابطی که ایجاد می کنیم نه تنها تصادفی نیستند. بلکه فرصت های از پیش طراحی شده ای برای بهبود زخم های روحی و عاطفی و رشد درونی ما هستند…

تکامل درونی

 

موجی معلم معنوی میگوید:

به هیچ وجه نگران نباشید. 

شما به طور تصادفی در اینجا نیستید. 

این فرم(بدن) فقط برای مدتی کوتاه

لباس شماست. 

اما کسی که پشت لباس است ،

این یکی ابدی است. 

شما باید این را بدانید 

اگر این را می دانید و به آن اعتماد دارید ،

 دیگر هیچ چیز شما را نگران نمیکند. 

 

جهان را از پنجره ی درون تان ببینید

 

هیچ یک از شرایطی که در زندگی با آن روبرو می‌شوید تصادفی نیست. هر موقعیت با هدفِ سوق دادنِ شما به سطح بالاتری از آگاهی ایجاد می‌شود و کارِ شما فقط این است که حقیقت را دریابید و سهمی را که هر رویداد می‌تواند در زندگی‌تان داشته باشد. کشف کنید.سفر واقعی زندگی کشف مناظر جدید نیست.بلکه کشف چشم اندازی جدید است.جهان از هر پنجره ای به شکلی دیگر نمایان میشود.جهان را از پنجرۀ درون تان ببینید و آنرا همانگونه که هست بپذیرید.بی تفسیر و بی قضاوت.

جهان را از پنجره ی درون تان ببینید

 

بودنت

 

پر پرواز را از خود ستانده ایم.هنگامی که بار زخم های کهنه را بر دوش می کشیم! این بار اضافی را بر زمین بگذاریم. تا در اوج آسمان به پرواز درآییم و سبک بال شویم،بودنت تصادفی نیست. بودنت مقصودی به دنبال دارد. هدفی فرا راه توست. اراده کُل بر این است که کاری را با دستان تو به انجام برساند.

بودنت تصادفی نیست

 

زندگی و درس

 

براي لحظه اي شرايط زندگي خود را فراموش كن و به خود زندگيت توجه داشته باش.چه تفاوتي ميان اين دو وجود دارد؟

شرايط زندگي شما در زمان قرار دارد، زندگي شما در لحظه حال است .شرايط زندگي شما پديده ذهني است،زندگي شما واقعي است …

همین لحظه حاوی بهشت و جهنم است…

همه اش بستگی به تو دارد.اگر تو خوش باشی، شاد باشی. اگر عاشق زندگی باشی و آن را محترم بداری و جشن بگیری در بهشت هستی .اگر نتوانی شادمانی کنی، اگر چنان زنجیرهای سنگینی بر پا و دست داشته باشی که نتوانی با آهنگ زندگی به رقص در آیی. آن وقت در جهنم به سر می بری…همه‌ی زندگی درس است. حتی اتفاق‌های به ظاهر بد،تجربه‌ای برای ما دارند و هیچ چیز در این دنیا تصادفی نیست.

پشت وقایع و رخدادهای ظاهرا تصادفی ،فی البداهه و مغشوش در زندگی انسانها و نیز جهان ، یک نظم و هدفی محرز نهفته است.حتی اگر برای ما قابل درک نباشد.

زندگی و درس

 

مراقبه اولین و آخرین رهایی

 

چون در دنیای اتصال و مراقبه قدم بگذاری، نگاه تو، دورنمای تو، بی درنگ دگرگون می شود. این احساس به تو دست می دهد که تصادفی بدنیا نیامده ای. بلکه نیازی از هستی را بر طرف می کنی.  هستي پشتیبان توست. اما این را فقط در سکوتی عمیق می توانی کشف کنی.

 

زمانیکه افکار، ذهن و خود  تو کاملا دست از کار کشیده باشند.در آن آسمان صاف و روشن و بدون ابر، خورشید طلوع خواهد کرد و در نور آن، زندگی دگرگون خواهد شد.  زندگی معنا و مفهوم خواهد یافت و از پی معنا و مفهوم، شور و نشاط و شادمانی خواهند آمد.

 

آن چیزی که برایش آماده ای

 

هیچ چیزی تصادفی اتفاق نمی افتد هیچ چیز !

میلیونها امکان وجود دارد و همه چیز ممکن است.

 اما فقط یک چیز برایت رخ خواهد داد :

آن چیزی که برایش آماده و منتظری.              

 

همزمانی به یک علت و دلیل مشخص رخ می دهد، هیچ اتفاق و هیچ تصادفی وجود ندارد!!

 

آیا تا بحال بطور تصادفی به یک دوست قدیمی برخورده اید؟ دیده اید که دیگری دقیقا همان کاری را انجام دهد که شما انجام می دهید و یا همان حرفی را بزند که شما می گویید؟ آیا تابحال همزمانی و یک واقعه تصادفی را تجربه کرده اید؟

فکر میکنید که:” اوه! چه تصادفی!” یا “من می توانستم از چنین تصادفی گذشته باشم…” خب،  شما نمی توانستی. چون هر تصادفی یک پیام برای شما می آورد. در واقع، هیچ تصادف و اتفاقی وجود ندارد. اینها تماما همزمانی هستند و هر اتفاقی علتی دارد.

 

شناخت همزمانی، آنچه در پس رخدادها پنهان است

 

حقیقت این است که همه چیز در زندگی ما به هم پیوند خورده اند. از گذشته، به حال و به آینده. هر یک از اتفاقات و یا تصادفاتی که ناگهان با آن مواجه می شویم، بهم متصل هستند. تفاوتی نمی کند چقدر حرکت و یا اتفاق بزرگ و یا کوچکی باشد. تماما مربوط به همزمانی ست. چه احساس کنید که روزی عالی داشته اید و همه چیز به آرامی پیش می رود. چه اینکه دوره ی بدی را با رخداد تصادفات مکرر تجربه کنید. در هر حال جهان در حال ارسال پیامی برای شماست.

افرادی که ناگهان ملاقات می کنید و یا مواردی که در یک لحظه اتفاق می افتند. چیزی جز همزمانی نیستند و خوشبختانه هیچ راهی برای پذیرش آن وجود ندارد.

 

آیا با این گفته آشنا هستید :”وقتی شاگرد آماده باشد، استاد ظاهر می شود”؟

این دقیقا همان تفسیری ست که برای همزمانی می آید. هر زمان که شما با آنچه حقیقتا می خواهید. همگام و هم ارتعاش شدید. احتمال بیشتری برای ملاقات با آن خواهید داشت. به همین دلیل افرادی که بیشتر مشابه هم هستند. تصادفا با یکدیگر ملاقات می کنند.

حقیقت این است که این افراد با فرکانس دقیقا مشابه خودشان میزان شده اند و همزمانی بهترین تلاشش را برای رویارویی آنها می کند.

 

همیشه دلیل و ارتباطی هست که شخصی را ناگهان ملاقات می کنید و چیزی را تجربه می کنید. تصادف فقط یک توهم است.

گذشته، حال و آینده ما، به یکدیگر پیوند خورده اند. اگر چه ممکن است تمام آنچه برایمان رخ می دهد را درک نکنیم. اما همیشه دلیلی وجود دارد و آن دلیل، زمانی در مسیری، آشکار خواهد شد.

 همزمانی به یک علت و دلیل مشخص رخ می دهد، هیچ اتفاق و هیچ تصادفی وجود ندارد!!

 

سخن پایانی:

 

هیچ یک از شرایطی که در زندگی با آن روبرو می‌شوید تصادفی نیست.هر موقعیت با هدفِ سوق دادنِ شما به سطح بالاتری از آگاهی ایجاد می‌شود و کارِ شما فقط این است که حقیقت را دریابید و سهمی را که هر رویداد می‌تواند. در زندگی‌تان داشته باشد را کشف کنید.

admin98 وب‌سایت
5 1 رای
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx